Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Na rynku dostępnych jest całe mnóstwo atlasów dla szkół, ale na specjalną uwagę zasługuje "Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum". Jednak korzystanie z atlasu nie jest takie proste i warto nauczyć się tej techniki. Aby odczytać mapę z dowolnego atlasu, północna strona mapy musi być skierowana w górę, a część południowa w stronę czytelnika. W atlasie szkolnym większość map jest zorientowana właśnie w taki sposób. Czasami orientacja mapy może się różnić w zależności od kształtu przedstawionego obszaru

Nauka geografii w szkole średniej wymaga często uzupełnienia o wiedzę pozyskaną z atlasu. Wiadomości zawarte w podręczniku do przedmiotu, który został wybrany przez nauczyciela, są zazwyczaj niewystarczające do kompleksowego zapoznania się z tematem. Przygotowując się do zajęć, czy to samodzielnie, czy też odrabiając zadanie domowe warto wspomóc się atlasem. Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum pozwala na pogłębienie wiedzy i uporządkowanie poznawanych treści. Jest szczególnie przydatny dla tych uczniów, którzy planują zdawać maturę z tego przedmiotu. Uniwersalny atlas może być wykorzystywany zarówno przez uczniów liceów ogólnokształcących, jak i technikum o rozmaitym profilu zawodowym.

Jak wybrać dobry atlas geograficzny?

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum przedstawia na czytelnych, dobrze skonstruowanych mapach wiedzę o aktualnym świecie. Porusza zagadnienia dotyczące sytuacji geopolitycznej, uwarunkowań geograficznych oraz podziałów administracyjnych. Wprowadza uczniów w świat analizy danych przedstawianych graficznie. To ważna umiejętność, weryfikowana na sprawdzianach oraz egzaminie maturalnym. Praca z dobrym atlasem geograficznym powinna rozbudzać ciekawość świata i prowokować do stawiania pytań oraz poszukiwania odpowiedzi.

Czy atlas jest potrzebny do nauki geografii?


Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum jest uniwersalnym uzupełnieniem w nauczaniu geografii, bez względu na to z jakiego podręcznika korzysta uczeń. Towarzyszy zdobywaniu wiedzy przez cały okres styczności z przedmiotem. Atlas pokazuje zarówno charakterystykę Polski, jak i ujmuje jej miejsce na tle innych państw kontynentu oraz świata. Najnowsze wydania są na bieżąco aktualizowane o skutki aktualnych wydarzeń gospodarczych i politycznych tak, aby jak najpełniej zaprezentować dany moment historyczny. Uzupełnienie wydawnictwa o wykaz flag pozwala w każdej chwili sięgnąć po atlas, także podczas nauki historii czy wiedzy o społeczeństwie. Alas stanowi, więc bardzo uniwersalne kompedium wiedzy ucznia szkoły średniej.